ดาวน์โหลด Google Sketchup โปรแกรมสร้างโมเดล 3 มิติ แบบบ้านและการตกเเต่งภายใน

ดาวน์โหลด Google Sketchup โปรแกรมสร้างโมเดล 3 มิติ แบบบ้านและการตกเเต่งภายในรายละเอียดโปรแกรม Google Sketchup – สำหรับโปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมที่ช่วยให้เราสามารถสร้างแบบบ้าน จำลองแบบบ้านออกมาเป็นแบบ 3 มิติ โดยออกแบบได้ทุกอย่างเลย ไม่ว่าจะเป็นแบบบ้านโดยรวม หรือเเม้กระทั่งการตกเเต่งภายใน โดยแบบที่เราสร้างจากโปรแกรม Google Sketchup นี้จะสามารถกำหนดให้เป็นไฟล์ปลายทางได้หลายนามสกุล เช่น JPG, TIF, PNG and BMP, or shared via the Google 3D warehouse.

Google Sketchup is an easy-to-use 3D modeling software that enables you to create 3D models of houses, buildings and many other objects, using an array of drag and drop tools and materials in a WYSIWYG editing environment. You can design your objects with rectangles, circles, ovals, arcs, lines and freehand drawings, and use a unique push/pull tool to add dimension to 2D objects. The program offers a library of building material patterns (brick, concrete, wood, glass, carpet etc.) and colors that you can use to add a realistic look to your creation. The finished design can be exported to popular image formats, including JPG, TIF, PNG and BMP, or shared via the Google 3D warehouse. Google Sketchup does not require any 3D experience, but you should read the supplied documentation and tutorials to make full use of the software – an interactive tutorial will explain the basic functionality for each selected tool. There is also a Pro version available, that offers export to 3D and raster formats.

sketchup

Size 41074 kb
OS 2000/XP/Vista/7
License Freeware
Publisher Google, Inc.

May 3rd, 2011