Archive for the 'โปรแกรมด้านความปลอดภัย' Category

Norton 360 ป้องกันภัยจากอินเตอร์เน็ตด้วยโปรแกรมดีดี

Norton 360Norton 360 6.0 – โปรแกรมสำหรับท่านใดที่ต้องการซอฟแวร์ดีดี ที่ได้นำเอาเทคโนโลยีเกี่ยวกับการป้องกันไวรัสที่ถือว่าเป็นเทคโนโลยีชั้น เลิศในการป้องกันไวรัสมาใส่ไว้ในตัวโปรแกรม ทำให้โปรแกรม Norton 360 มีความสามารถที่ดี มีความเสถียร ตรวจสอบไวรัสพบง่ายถ้ามีไวรัสในเครื่อง โดยความสามารถโปรแกรม  Norton 360 6.0 ตัวนี้ไม่เพียงเเค่เป็นโปรแกรมป้องกันไวรัสได้เพียงอย่างเดียว แต่โปรแกรมยังมีความสามารถทางด้านความปลอยภัยในการใช้งานคอมพิวเตอร์ของเรา ในปัจจุบัน เช่น สามารถป้องกันสปายแวร์ที่จะแอบแฝงเข้ามาในเครื่องเราเมื่อเราใช้งานอินเตอร์ เน็ต  เป็นไฟร์วอลล์ในการกรองข้อมูลเข้าสู่คอมพิวเตอร์เหมือนเป็นกำแพงในการกั้น ไม่ให้ไฟล์ที่น่าสงสัยเข้าสู่เครื่องของเรา  มีระบบป้องกันการบุกรุกจากภายนอกโดยเฉพาะจากแฮกเกอร์ที่จะมาล้วงเอาความลับ ใด ๆ ภายในเครื่องของเรา ต่อต้านภัยจากพิชชิ่ง และนอกจากนี้โปรแกรมยังมีระบบของการสำรองข้อมูล

Continuous To Read »