ดาวน์โหลด Google Sketchup โปรแกรมสร้างโมเดล 3 มิติ แบบบ้านและการตกเเต่งภายใน

ดาวน์โหลด Google Sketchup โปรแกรมสร้างโมเดล 3 มิติ แบบบ้านและการตกเเต่งภายในรายละเอียดโปรแกรม Google Sketchup – สำหรับโปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมที่ช่วยให้เราสามารถสร้างแบบบ้าน จำลองแบบบ้านออกมาเป็นแบบ 3 มิติ โดยออกแบบได้ทุกอย่างเลย ไม่ว่าจะเป็นแบบบ้านโดยรวม หรือเเม้กระทั่งการตกเเต่งภายใน โดยแบบที่เราสร้างจากโปรแกรม Google Sketchup นี้จะสามารถกำหนดให้เป็นไฟล์ปลายทางได้หลายนามสกุล เช่น JPG, TIF, PNG and BMP, or shared via the Google 3D warehouse. Continuous To Read »